Když se řekne BIO víno?

BIO nám pomalu a stále více proniká také do světa vína a spousta vinařů je na své BIO vína patřičně hrdá a velmi si na nich zakládá. Zejména na jejich prvotřídní kvalitě. Z hlediska zákonů, aby víno mohlo být označeno a prodáváno jako BIO, je potřeba jej samozřejmě vyrábět v souladu s platnými předpisy EU, která na nich tvrdě pracovala celých 20 let, než je konečně v roce 2012 uvedla v platnost. Gró příběhu bílých hvězd v zeleném poli nebo v česku používané zelenobílé zebry jež označují výrobek jako BIO je vlastně to, že se vinař musí obejít bez jakýchkoliv synteticky čili uměle vyráběných látek. To znamená, že práce ve vinici probíhá bez syntetických postřiků, bez syntetických hnojiv a regulátorů růstu. Možná si teď říkáte, že přeci i BIO vinař vyjede do vinohradu s postřikovačem? Ano, máte naprostou pravdu, ale v tom případě se jedná o postřik na přírodní bázi a samozřejmě schváleného pro použití v BIO režimu.

stažený soubor     stažený soubor (1)

(Obr.: značení ekologické produkce)

Ve sklepním hospodářství tomu pak není jinak. Žádná syntetika, žádné geneticky modifikované kmeny kvasinek k prokvášení moštu a rmutu, méně siřičitanů, které se používajících ke stabilizaci vína. Velkým otazníkem pro všechny však zůstává, zda jsou BIO vína lahodnější nebo dokonce zdravější? Na to bohužel zatím neexistuje žádná vědecky podložená studie, tedy ani odpověď. To si musí každý vyzkoušet sám. Zdravý selský rozum snad ale všem napoví, že čím méně umělých látek se ve víně vyskytuje, tím lépe! 

Proč to vlastně vinař vůbec celé podstupuje
, když si může pomoci všemi možnými látkami k dosažení co největšího výnosu, a tedy i potenciálního zisku? Je to vlastně takový styl přemýšlení, láska vinaře k půdě, kterou obdělává, která ho živí a k péči o ní, aby ji v co nejlepší kondici, co nejúrodnější a nejvitálnější mohl předat svým potomkům. Protože zde je brána zdravá a vitální půda nejen jako zdroj obživy ale jako budoucnost, a tak je to dobře, tak to má být.

 

… když se řekne BIODYNAMICKÉ víno …

Otec BIODYNAMIKY, Dr. Rudolf Steiner, známý Rakousko – Uherský filozof, zakladatel všech možných směrů myšlení, původem z dnešního Chorvatska ustanovil v roce 1924 její pravidla poté, co k němu přišli pro radu zoufalí zemědělci, které trápila dlouho nevzešlá semena ze země, velmi špatná vitalita rostlin a chatrné zdraví jejich dobytka. V té době se totiž na zemědělství pohlíželo pouze jako na průmysl, zásobující lidi jídlem a nikomu nevadilo ani nadměrné využíváním syntetických, v té době dokonce dost dobře možná i jedovatých postřiků, hnojiv a různých přídatných látek. Steiner navzdory zajeté praxi doby tvrdil, že je potřeba zemědělství oprostit od všech těchto synteticky vyráběných látek, a naopak půdu a její úrodnost podpořit přírodním materiálem, aby byla schopna produkovat to nejlepší pro lidi. V Biodynamice se používá na devět různých, samozřejmě čistě přírodních preparátů, které on sám vymyslel a propagoval. Jedná se například o tzv. roháček – což je kravský trus napěchovaný do kravského rohu následně zakopaný v zemi na podzim, vykopaný na jaře a proměněný na postřik, nebo tzv. křemenáček obdobného procesu výroby, akorát se používá křemen nebo křišťál. Využívá se i síla bylin, jako je například řebříček, pampeliška nebo přeslička, které jsou přimíchávány do chlévského hnoje nebo kompostu, pro posílení úrodnosti a vitality půdy a následně i rostliny, která z takto ošetřené půdy vzejde. Důležité je také říct, že všechny procesy výroby těchto přírodních, biodynamických preparátů se řídí přísnými přírodními zákony a provádějí se vždy v určitém období měsíce nebo roku. Jedná se vlastně tak trochu o dodržování lunárního kalendáře i kosmických cyklů a klade důraz třeba i na postavení hvězd. Vždyť známé klišé říká … mocná síla měsíce dokáže i vodu z moře přitáhnout skrze příliv. Biodynamická vína jsou vinaři vyráběna přesně podle těchto pravidel a jsou zcela bez syntetiky, avšak s o to větší láskou a něhou. A jestli jsou BIODYNAMICKÁ vína magickým nápojem? Stejně jako u BIO vín zde není jednoznačná a vědci podložená odpověď a nezbývá než vyzkoušet a odpovědět si sám.

 

… co znamená vína s označením DEMETER …

stažený soubor (2)

Již uběhlo skoro 100 let od stanovení pravidel biodynamiky Dr. Steinerem, a stále více zemědělců a samozřejmě i vinařů se přidává do systému biodynamického zemědělství bez ohledu na trend vedoucí ke smýšlení o kvantitě a ne kvalitě. Však na 1000 farmářů v 60 státech světa tímto způsobem hospodaří a nesou na svých výrobcích hrdě označení Demeter. Co to vlastně je Demeter? Že se Vám vybavuje něco z řecké mytologie nebo křížovek? Ano, je to tak. Demeter byla řecká bohyně plodnosti země a rolnictví. Proto bylo nejspíš její jméno zvoleno jako logo certifikace, která nám, konzumentům zaručí, že zboží, které s tímto logem kupujeme, je vypěstováno a zpracováno ve smyslu biodynamického zemědělství. Nejvíce se s tímto označením lze setkat v německy mluvících zemích nebo se zbožím pocházející odtud. Už i v České republice, třeba Vinné sklepy Kutná Hora ale i jinde ve světě tomuto směru přicházejí zemědělci a vinaři na chuť, protože půda se stává čím dál méně úrodnější v důsledku nadměrného využívání syntetických postřiků a hnojiv.

15304

 (Obr.: Lukáš Rudolfský, který převzal VS Kutná Hora po svém otci v roce 2005)


… když se řekne VEGANSKÉ víno …

Při pěstování hroznů na výrobu veganského vína nejsou předepsány žádné limity nebo určené přípravky k postřiku či hnojení. Tady je důležité zaměřit se na výrobu, kde je striktně zakázáno použití jakékoliv látky živočišného původu. Je to pro vás překvapení, že se při výrobě vína používají živočišné produkty? Používají se k čeření a stabilizaci vína. Odstraňují totiž rozptýlené jemné nečistoty a termolabilní látky, které by mohly později způsobovat vady na výsledném produktu. Jedná se například o želatinu, klíh nebo vyzinu. Takto vyčeřené a stabilizované víno, které je poté stočeno do lahví si zachová svoji jiskru a stabilitu. V dnešní době již lze ale tyto živočišné produkty nahradit takovými, které jsou na minerální bázi. Se stoupajícím počtem lidí, kterým není osud zvířat lhostejný, stoupá i počet vinařů nastupujících do tohoto trendu, ať už z důvodu etického nebo z radosti uspokojit potřebu veganského zákazníka.

Ať už si k pití vyberete jakékoliv víno, nezbývá než Vám popřát: „NA ZDRAVÍ!“ pijte ho v dobré pohodě, dobré společnosti a vychutnávejte každý doušek.


Bc. Romana Halabrin
(autorka je absolventkou MendelUObor: vinařství/vinohradnictví)

Alternativní, biodynamická a vína s označením DEMETER naleznete ZDE.