Firemní vína a odečet daně z příjmů

Od listopadu roku 2005, lze dle novely zákona o daních z příjmů, nakoupit víno v ceně do 500 Kč jako propagační a reklamní předmět a zahrnout jej tak do nákladů firmy. Vytvořili jsme pro Vás kategorii "Vína do firem", kde jsme vybrali vína vhodná pro obchodní partnery. Budeme rádi, když se necháte inspirovat a staneme se Vaším dodavatelem vín a dárkových předmětů. Vína Vám opatříme vlastní etiketou, samolepkou či kartičkou s logem, aby vše bylo uznatelné pro daňové účely.


Dále je možno od 1. ledna roku 2006 u takto zakoupeného vína odpočítat DPH.


Jaké podmínky je třeba při nákupu vína jako propagačního a reklamního předmětu splnit? 

 • musí se jednat o tiché víno
 • cena jednoho vína bez daně nesmí přesáhnout 500 Kč
 • víno je třeba označit logem firmy

Rádi vám vybraná vína opatříme visačkou s Vašim logem či textem. 

Které zákony nám umožňují nakoupit víno, jako reklamní předmět?

 • Tiché víno je definováno pro účely o spotřební dani (zákon č.353/2003 Sb.) v § 93 odst. 3 "předmět daně z vína a meziproduktů" takto:
  Tichým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky, které nejsou šumivým vínem vymezeným v odstavci 2 a které jsou uvedené pod následujícími kódy nomenklatury:
  1. 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15% objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu,
  2. 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 15 % objemových, ale nepřesahuje 18% objemových, pokud byly vyrobeny bez jakékoliv obohacování a je-li alkohol, který je obsažen v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu,
  3. 2204 a 2205 a nejsou uvedeny v písmenu a) nebo b), a dále výrobky, které jsou uvedeny pod kódem nomenklatury 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2% objemových, ale nepřesahuje 10% objemových, nebo 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 10% objemových, ale nepřesahuje 15% objemových, je- li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu.

   Víno je možno dát do nákladů v souladu s ust. § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který stanoví následující podmínku:

   Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500,- Kč a kterým není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

   Odpočet DPH je umožněn v souladu s ust. § 13 odst. 9 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, které uvádí:

   Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.